Oszczędności w SKOK a Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W zeszłym roku opublikowałem na blogu tekst W jaki sposób Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni depozyty bankowe?. Możesz znaleźć w nim informacje na temat tego, jaką ochroną ze strony BFG objęte są pieniądze zdeponowane w banku w przypadku jego bankructwa oraz w jaki sposób działa system gwarantowania depozytów w Polsce.

W ostatnim akapicie tego tekstu napisałem, że wkłady pieniężne członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych czyli SKOK-ów nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ale zapewne wkrótce się to zmieni i jeśli tak się stanie poinformuję o tym na blogu. A, że u mnie słowo droższe od pieniędzy niniejszym to czynię. 🙂

Otóż, od 29 listopada 2013 r., czyli od dzisiaj obowiązuje nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która zmienia dotychczasowy stan rzeczy.  Środki pieniężne zdeponowane w SKOK-ach zostały objęte gwarancją BFG w przypadku bankructwa spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. W ustawie o BFG dodano Rozdział 4c, zatytułowany Obowiązkowy system gwarantowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Przepisy zamieszczone w tym rozdziale zapewniają oszczędnościom klientów SKOK-ów taką samą ochronę, jaką mają klienci banków. Obowiązkowy systemem gwarantowania kas, ma zapewnić deponentom (klientom SKOK-ów) wypłatę środków pieniężnych, do gwarantowanej wysokości, w razie ich niedostępności na skutek bankructwa kasy.

Podmiotami w stosunku gwarancji są Bankowy Fundusz Gwarancyjny i deponent, który zgromadził oszczędności w SKOK-u. Deponentowi przysługuje wierzytelność pieniężna względem BFG w przypadku spełnienia się warunku gwarancji.

Deponentami objętymi ochroną są:

 • osoby fizyczne, oraz
 • niektóre kategorie podmiotów niegospodarczych takich jak organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego posiadającą osobowość prawną, spółdzielnie niebędące kasą oszczędnościową, związek zawodowy czy wspólnota mieszkaniowa.

Deponenci powinni być stroną umowy imiennego rachunku ze SKOK-iem lub posiadać wierzytelność do kasy objętą obowiązkowym systemem gwarantowania wynikającą z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych, wymagalną przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach imiennych, z wyłączeniem środków wpłaconych tytułem udziałów i wkładów członkowskich do spółdzielni, oraz jego należności wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone wystawionymi przez tę kasę dokumentami imiennymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji. Środkami gwarantowanymi są także kwoty jakie kasa jest obowiązana wypłacić po śmierci członka kasy z jego wkładu członkowskiego i oszczędności, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

Spełnienie warunku gwarancji czyli warunku, który musi wystąpić aby deponent miał prawo żądać od BFG wypłaty gwarantowanych środków jest wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności kasy, ustanowieniu zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.

Dzień spełnienia warunku gwarancji to dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności kasy i ustanowienia zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.

W przypadku prowadzenia przez kasę jednego rachunku wspólnego dla kilku osób, deponentem jest każda z tych osób w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

Środki gwarantowane objęte są ochroną BFG od dnia ich wpłacenia na rachunek prowadzony przez SKOK nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z rozliczeń finansowych, o ile zostały one dokonane przed dniem spełnienia tego warunku. Kwota gwarantowana to równowartość w złotych 100 000 euro (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie). Taką kwotę BFG obejmuje swoją gwarancją w 100%.

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Kwota równowartości w złotych 100 000 euro, jest maksymalną wysokością roszczeń deponenta w stosunku do BFG, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym SKOK-u.

BFG dokonuje wypłat kwoty gwarantowanej w złotych, w terminie 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeń od upadłej kasy ponad kwotę gwarantowaną tj. ponad równowartość 100 000 euro.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

8 Komentarzy do Oszczędności w SKOK a Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 1. Krzysztof pisze:

  Pytanie ile osób, mających swoje pieniądze w bankach o tym wie… Prowadzę katalog blogów prawniczych – http://prawnicze-blog.blogspot.com/ i z chęcią zobaczę tam tego bloga. Mam nadzieję na owocną współpracę. Pozdrawiam, Krzysztof

 2. Bartosz Rompala pisze:

  Niezłe! Ja tam trzymam się z daleka od SKOKów

 3. Aplikant pisze:

  Bardzo fachowy artykuł, widzę, że przeglądając Bloga będę na bieżąco z informacjami… warto wiedzieć, że weszła wreszcie nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i jakie ma ona konsekwencje, zachęcam do wnikliwej analizy.

 4. Ernest pisze:

  Bardzo przydatny poradnik 🙂
  Zapraszam też do mnie
  http://www.odpowiedzinatrudnepytania.pl/
  Pozdrawiam

 5. Marcin pisze:

  nawet reklamujący ks.Mateusz nie przekonana mnie do założenia funduszu w Skoku 😀 przy bieżących stopach procentowych wolę pieniądze trzymać w skarpecie.

 6. Michał pisze:

  Dzięki za ten wpis, przydatny.
  Ja jakoś z daleka się trzymam od SKOKów. Korzystam z usług banków, które mają dobre, jasne oferty i nie stosują żadnych haczyków czy też nie próbują manipulacji i tak dalej.

 7. Kasia pisze:

  Swietny pomysl na bloga, naprawdę 🙂 W koncu cos oryginalnego i naprawdę wartosciowego, a nie ten jak zwykle, za przeproszeniem oczywiscie chłam, którym karmia nas duze portale internetowe, czy nawet prasa, radio oraz telewizja. To takich blogerow jak Ty powinno się pokazywac 🙂 Mam nadzieje, ze niedlugo tak się stanie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *