Kiedy kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu?

Napisałem swego czasu na blogu, kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu i co się z tym wiąże. Obserwując jednak pytania wpisywane do wyszukiwarki  na stronie widzę, że poszukujecie również informacji na temat odwrotnej sytuacji, tj. kiedy kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu. Poczułem się więc wywołany do tablicy i dzisiejsza publikacja będzie właśnie o tym. 🙂 Z zagadnieniem tym wiąże się kwestia terminu spłaty kredytu, krótko muszę do tego nawiązać.

Termin spłaty kredytu może być w teorii zastrzeżony na rzecz obu stron.

Zgodnie z Prawem bankowym o ile umowa kredytu nie stanowi inaczej, termin spłaty kredytu jest terminem zastrzeżonym na rzecz obu stron. Co to znaczy? Znacz to tyle, że zarówno kredytobiorca, jak i bank są związani terminem spłaty kredytu, który ustalili w umowie. Czyli, jeżeli w umowie nie zapisano inaczej, bank nie może domagać się wcześniejszej spłaty kredytu, a kredytobiorca bez zgody banku nie może spłacić kredytu przed ustalonym terminem. Nie dotyczy to sytuacji, w których bankowi przysługuje prawo do żądania przedterminowej spłaty kredytu w związku z naruszeniem warunków jego udzielenia. Więcej na ten temat dowiesz się stąd: Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?.

Rozwiązanie z termiem zastrzeżonym na korzyść obu stron przyjęte w Prawie bankowym różni się od ogólnej zasady prawa cywilnego wyrażonej w art. 457 k.c. Zgodnie z kodeksem cywilnym w razie wątpliwości termin spełnienia świadczenia oznaczony przez czynność prawną uznaje się za zastrzeżony na korzyść dłużnika. W praktyce rozwiązanie kodeksowe oznacza, że dłużnik może spłacić dług przed terminem, natomiast wierzyciel nie może żądać wcześniejszej, przedterminowej spłaty długu.

Wracając do Prawa bankowego, to termin spłaty kredytu nie musi być zastrzeżony na korzyść obu stron i  można tę kwestię odmiennie uregulować w umowie, którą bank podpisuje z klientem.  Strony mogą postanowią, iż bank będzie mógł żądać spłaty kredytu przed ustalonym terminem, jak również, że kredytobiorca będzie miał prawo spłacić kredyt w dowolnej chwili przed ostatecznym terminem spłaty, a bank nie będzie mógł się temu sprzeciwić, czyli będzie musiał wcześniejszą spłatę kredytu przyjąć. W praktyce zastrzeżenia terminu na korzyść banku nie spotyka się w umowach funkcjonujących na rynku. Natomiast można spotkać rozwiązania przewidujące możliwość przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Niekiedy wiąże się to z poniesieniem opłaty w postaci prowizji.

Umowa o kredyt z terminem spłaty dłuższy niż rok.

Oprócz woli stron, które mogą pomiędzy sobą ustalać zasady przedterminowej spłaty kredytu, wyjątkiem od zastrzeżenia terminu spłaty na rzecz obu stron umowy kredytu jest także rozwiązanie przewidziane w art. 75a ust. 2 Prawa bankowego. Rozwiązanie to dotyczy kredytów średnio oraz długoterminowych. Zgodnie z nim, jeżeli strony ustaliły termin spłaty kredytu dłuższy niż rok, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu trzymiesięcznego. Wypowiedzenie umowy kredytu w tym trybie nie jest uzależnione od jakichkolwiek przesłanek, czyli kredytobiorca może wypowiedzieć umowę nie podając przyczyny jaka za tym stoi. Na skutek wypowiedzenia umowa kredytu rozwiązuję się z upływem 3 miesięcy i kredytobiorca ma obowiązek spłacić  zadłużenie w tym terminie. Należy jednak pamiętać, że przepis ten ma charakter dyspozytywny, czyli może być przez strony modyfikowany lub wyłączony w konkretnych umowach. Kwestie związane z wcześniejszą spłatą kredytu przez klienta mogą być zatem odmiennie uregulowane, np. można wyłączyć prawo kredytobiorcy do wcześniejszej spłaty kredytu średnio i długoterminowego, albo uzależnić je od zgody banku, spełnienia się określonych warunków albo od obowiązku zapłacenia prowizji.

Kredyt konsumencki – wyjątkowe zasady.

Powyższe rozważania nie dotyczą kredytu konsumenckiego. Ustawa o kredycie konsumenckim wyraźnie określa, że konsumentowi, który zaciągnął kredyt konsumencki przysługuje prawo do przedterminowej spłaty kredytu. Prawo to dotyczy spłaty całości kredytu, jak również jego części. Wcześniejsza spłata nie jest uzależniona od uprzedniego poinformowania kredytodawcy. Przedterminowa spłata może być zrealizowana w każdym czasie, jej termin nie musi pokrywać się z ustalonym terminem płatności raty kredytu. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się stąd: Umowa o kredyt konsumencki i prawa przysługujące konsumentowi na jej podstawie.

Kredyt konsumencki może być spłacony przed terminem i tego uprawnienia nie można konsumentowi w umowie kredytowej wyłączyć. Aby zakończyć relację kredytową z bankiem wcześniej niż z upływem terminu spłaty kredytu określonego w umowie, konsument nie musi wypowiadać umowy kredytu, może bowiem skorzystać z prawa do przedterminowej spłaty kredytu w każdym momencie kiedy zechce to uczynić. Wypowiadanie umowy w przypadku kredytu konsumenckiego jest zatem, co do zasady, zbędne z pewnym wyjątkiem. Kredyt konsumencki może bowiem funkcjonować także w formie kredytu odnawialnego.  Taką umowę o kredyt odnawialny konsument może wypowiedzieć bez dodatkowych opłat w każdym czasie, chyba że umowa określa termin wypowiedzenia. Jednak termin wypowiedzenia przewidziany w umowie kredytu odnawialnego dla konsumenta nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. Oświadczenie kredytobiorcy-konsumenta o wypowiedzeniu umowy nie wymaga zachowania żadnej formy, może być to więc nawet wypowiedzenie dokonane ustnie w banku.

Czym skutkuje wypowiedzenie umowy kredytu?

Wypowiedzenie umowy kredytu przez kredytobiorcę skutkuje tym, że z upływem terminu wypowiedzenia roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu wraz z należnymi odsetkami staje się wymagalne. Czyli z upływem tego terminu kredytobiorca powinien zwrócić do banku całą niespłaconą kwotę kredytu wraz z należnymi za czas korzystania z kredytu odsetkami.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

10 Komentarzy do Kiedy kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu?

 1. Monika pisze:

  a co z wcześniejszą spłatą kredytu? kiedy jest ona oplacalna? i czy jeśli w umowie kredytowej nie ma zapisu że spłata wczesniejsza wiąże się z jakimiś opłatami – to chyba warto?

 2. Bler pisze:

  A jeśli bank zmienia warunki regulaminu i w związku z tym przysługuje mi prawo do rozwiązania Umowy Kredytowej, to muszę spłacić oczywiście kapitał kredytu + należne na dzień spłaty odsetki. Czy wtedy prowizja za wcześniejszą wpłatę także jest pobierana?

 3. Bler pisze:

  W umowie mam tylko okreslone w jakim momencie mam prawo rozwiazac umowe. Jesli musze wtedy placic za wczesniejsza wplate, tto czym rozni sie pdawo do rozwiaza nia umowy z winy banku od prawa do wczesniejszej splaty, do ktorej mam prawo zawsze?

  • Rafał Skiba pisze:

   Trudno mi się wypowiadać na temat tej konkretnej umowy nie majac jej przed oczami. Nie wiem czy to umowa konsumencka w ogóle, a jeśli tak to czy podpada pod reżim obecnej ustawy o kredycie konsumenckim obowiązującej od 18 grudnia 2011 r. czy może pod poprzednią o tym samym tytule. Jeśli jednak umowa nie zastrzega prowizji za przedwczesną spłatę i nie czyni tego również regulamin to bank nie ma podstawy aby taką prowizję pobrać.

   Rozwiązanie umowy przez klienta na skutek zmiany oprocentowania kredytu nie jest rozwiązaniem umowy z winy banku. Bank nie ponosi winy za taki stan rzeczy, ponieważ przy stopach zmiennych odbywa się to w oparciu o zmianę rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR, LIBOR), na które bank nie ma wpływu.

   Rozwiązanie umowy z winy strony ma miejsce wówczas, gdy niewykonuje ona albo nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikajace z umowy.

 4. bler pisze:

  Zapis o prowizji za wczesniejsza splate istnieje. Prawo do wczesniejszej splaty takze (w dowolnym momencie). Bank wprowadzil aneks do umowy i poinformowal, ze mam prawo ja rozwiazac, w zwiazku z wprowadzeniem aneksu. Moje pytanie to – czy w takim wypadku musze placic prowizje za wczesniejsza splate, gdybym rozwiazal umowe, do czego mam prawo gdy bank wprowadza zmiany, a jesli tak, to czym w takim razie rozni sie zerwanie umowy z winy banku od zwyklej wczesniejszej splaty, do ktorej mam prawo w dowolnym momencie.
  Jesli tak czy siak mam placic prowizje, to co daje mi prawo do rozwiazania umowy? Splacic placac prowizje moge – jak pisalem, w kazdej chwili.

  • Rafał Skiba pisze:

   Jeżeli jest tak jak Pan napisał, to sytuację z rozwiązaniem umowy z bankiem w związku z odrzuceniem zmian zawartych w proponowanym aneksie zakwalifkowałbym jako odrębny przypadek nie objęty prowizją za wcześniejszą spłatę. Jednak przed skorzystaniem z tej możliwości wskazane byłoby upewnić się co do tego w banku.

 5. bler pisze:

  Dokladnie tak podejrzewalem. Dziekuje.

 6. kasa ideabank pisze:

  Witam bank chce mi wypowiedzieć umowę kredytowa jest to bank ideabank kredyt inwestycyjny 15tys zl. Kredyt splacam od czerwca tamtego roku.czy Bede musiala zwrócić kwotę 15tys czy wiecej to znaczy odsetki itd.dziekuje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *