Obowiązek dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku – zmiany.

Jedna ze zmian prawnych, jaka weszła w życie wraz z Nowym Rokiem, dotyczy obowiązku przedsiębiorców w zakresie dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego. Obowiązek ten wynika z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Wspomniałem o nim w tej publikacji: Przedsiębiorca a rachunek bankowy.

Tak było przed zmianą.

Przed zmianą przepis ten stanowił, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Tak jest po zmianach.

Nowe brzmienie tego przepisu, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jak widać gołym okiem, znacznie obniżono dopuszczalny limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł.

Poza tym obowiązek dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku dotyczy obecnie rachunku płatniczego nie zaś rachunku bankowego w ścisłym tego słowa znaczeniu. Oznacza to, że obowiązek rozliczeń bezgotówkowych można realizować także, za pomocą rachunków płatniczych prowadzonych przez inne instytucje płatnicze niż banki. Prowadzenie rachunków płatniczych to jedna z usług płatniczych, którą mogą wykonywać instytucje płatnicze. Więcej na ich temat dowiesz się tutaj: Ustawa o usługach płatniczych – to warto wiedzieć.

Płatności poprzez rachunek płatniczy mogą być realizowane z wykorzystaniem instrumentów płatniczych np. kart, czy systemów takich jak np. PayPal. W takich sytuacjach należy uznać, że obowiązek dokonywania rozliczeń poprzez rachunek płatniczy będzie spełniony.

Przy transakcjach w walutach obcych należy także pamiętać o tym, żeby ich wartość na złote przeliczać obecnie wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji, a nie jak poprzednio według kursu średniego NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym transakcja została zrealizowana.

Płatności za pośrednictwem rachunku a koszty podatkowe.

Aby „zachęcić” przedsiębiorców do dokonywania płatności z użyciem rachunku płatniczego, ustawodawca wprowadził także zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany te wprowadzają mechanizm wyłączenia z kosztów podatkowych płatności dokonywanych z naruszeniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wyłączenie będzie mieć zastosowanie do kwoty płatności (bez względu na jej wysokość) – jeżeli wartość transakcji wynosić będzie powyżej 15 000 zł, a płatność w całości lub w części zostanie dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. Innymi słowy, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu wydatków powyżej 15 000 złotych opłaconych gotówką, w części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

Komentarz do Obowiązek dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku – zmiany.

 1. Marek S. pisze:

  Zapewne Ci którzy i tak piorą pieniądze, znajdą na to jakiś sposób…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *