Reklamacja chargeback a upadłość biura podróży.

O procedurze chargeback pisałem na blogu w zeszłym roku: Transakcje z użyciem kart płatniczych a procedura chargeback. Dla przypomnienia wspomnę, że jest to procedura opracowana i stosowana przez organizacje płatnicze Visa i MasterCard dostępna dla klientów płacących kartami. Mogą to być karty  debetowe, kredytowe czy przedpłacone. Chargeback umożliwia wydawcy karty (bankowi) przesłanie za pośrednictwem organizacji płatniczej reklamacji klienta (użytkownika karty), która obciąża rachunek akceptanta (np. sprzedawcy) kwotą, którą klient zapłacił kartą. Jeśli reklamacja jest zasadna następuje zwrot pieniędzy na rachunek posiadacza karty. Po informacje na temat tego, kiedy i jak można złożyć reklamację chargeback odsyłam do wspomnianej na wstępie publikacji.

To z jakich powodów można złożyć reklamację w trybie chargeback ustalają organizacje płatnicze w swoich regulaminach. Co jakiś czas regulacje te podlegają zmianom, są one aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się realiów przy płaceniu kartami. Do najbardziej typowej przyczyny należy zaliczyć sytuacje, w których płatność kartą nastąpiła a towar nie został dostarczony lub usługa nie została wykonana. Taką sytuacją jest np. niewykonanie usługi w ramach wycieczki wykupionej w upadłym biurze podróży.

W zeszłym sezonie miało miejsce kilka głośnych upadków biur podróży. W ich następstwie agencje sprzedające wycieczki turystom zaprzestały przyjmowania od klientów płatności z wykorzystaniem kart. Kierowała nimi obawa, że jako akceptant płatności dokonanej kartą będą ponosić odpowiedzialność finansową w ramach procedury chargeback za niewywiązanie się z umowy przez organizatora wycieczek.

Chargeback w banku dopiero po odmowie marszałka województwa.

Od końca czerwca 2013 r. zaszły zmiany przy rozpatrywaniu reklamacji chargeback w przypadku upadłości polskiego biura podróży. Organizacje płatnicze Visa i MasterCard ustaliły nowe zasady rozpatrywania przez bank reklamacji chargeback w tego rodzaju sytuacjach. Zmiana sprowadza się do tego, że zanim klient zainicjuje chargeback w banku, musi najpierw złożyć wniosek o zwrot środków pieniężnych we właściwym Urzędzie Marszałkowskim. Bank może rozpocząć procedurę chargeback dopiero po otrzymaniu przez klienta ostatecznej odpowiedzi odmownej z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zwrotu pełnej lub częściowej kwoty w ramach gwarancji jaką posiadało upadłe biuro podróży.

Beneficjentem gwarancji biura podróży jest marszałek danego województwa. W przypadku upadłości biura podróży realizuje on gwarancję bankową lub ubezpieczeniową i środki pieniężne z takiego źródła przeznacza na pokrycie kosztów powrotu turystów z zagranicy, oraz na zwrot pieniędzy tym turystom, którzy je wpłacili tytułem ceny za wykupioną wycieczkę lecz nie została ona zorganizowana przez biuro podróży zgodnie z umową.

Obecnie chcąc skorzystać z procedury chargeback w związku z upadłością biura podróży, stosowną reklamację w banku należy złożyć w terminie do 50 dni od dnia ostatecznej odpowiedzi odmownej z Urzędu Marszałkowskiego, przedkładając ją wraz ze swoim wnioskiem reklamacyjnym, nie później jednak niż w ciągu 540 dni od daty zrealizowania transakcji kartą płatniczą. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony bank odrzuci wniosek klienta.

Powyższe nowe zasady stosuje się w odniesieniu do upadłości polskiego biura podróży. W przypadku zagranicznych biur podróży, stosuje się reguły dotychczas obowiązujące.

Udostępnij:
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • RSS

Podobne tematy:

Komentarz do Reklamacja chargeback a upadłość biura podróży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *