Czy umowa rachunku bankowego może być rozwiązana z mocy prawa?

Takie pytanie pewna osoba zadała mi całkiem niedawno i była zdziwiona, że jest to możliwe. Większość klientów banków nie wie o tym, że istnieje w Prawie bankowym przepis na podstawie, którego umowa rachunku bankowego może wygasnąć automatycznie bez konieczności jej wypowiadanie przez bank lub posiadacza rachunku. Jeśli chcesz wiedzieć jak to możliwe zapraszam do lektury. 🙂

Kiedy umowa rachunku ulegnie rozwiązaniu?

Regulacja, która przewiduje taką możliwość zawarta jest w art. 60 Prawa bankowego. Zgodnie z tym przepisem jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, ulega ona rozwiązaniu, gdy w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w tej umowie. Co ważne, regulacja ta odnosi się do wszystkich rodzajów rachunków bankowych.

Zgodnie z treścią wyżej przywołanego przepisu umowa rachunku bankowego wygaśnie w razie wystąpienia dwóch okoliczności. Aby taki skutek nastąpił obydwie te okoliczności powinny wystąpić łącznie. Pierwsza z nich to niedokonywanie przez klienta na rachunku przez okres 2 lat żadnych innych obrotów poza dopisywaniem odsetek. Przez obrót na rachunku należy rozumieć operacje powodujące zmiany salda rachunku.  Najbardziej typowe z  takich zdarzeń to wpływy na rachunek i zlecenia płatnicze.

Druga okoliczność, która musi zachodzić jednocześnie z brakiem obrotów (poza dopisywaniem odsetek) to wystąpienie takiego salda na rachunku, które jest niższe niż kwota minimalna ustalona z bankiem w umowie. Okoliczność ta będzie mogła zatem wystąpić wyłącznie, gdy kwota minimalna została w ogóle ustalona w umowie rachunku bankowego. Przy czym przez umowę należy także rozumieć regulaminy czy ogólne warunki umów mające zastosowanie do takiej umowy. Jeśli kwota minimalna nie jest ustalona, rozwiązanie umowy rachunku bankowego w omawiany sposób nie będzie możliwie. Do rozwiązania takiej umowy nie dojdzie również, jeżeli kwota minimalna zostanie przekroczona w wyniku dopisywania odsetek od pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym.

W umowie z bankiem można postanowić inaczej na korzyść klienta.

Pamiętaj również, że art. 60 Prawa bankowego ma tzw. charakter semiiperatywny. Trudne słowo, nie da się ukryć. 🙂  A co oznacza w opisywanym przypadku? Semiperatywny charakter tego przepisu sprowadza się do tego, że posiadacz rachunku oraz bank mogą w umowie, którą pomiędzy sobą zawarli postanowić inaczej, ale tylko z korzyścią dla klienta banku. Czyli innymi słowy ustalić inny termin dla wygaśnięcia umowy rachunku bankowego, dłuższy niż 2 lata, o którym mowa w tym przepisie.

Jaki jest cel tej regulacji?

Opisywana regulacja służy temu, aby banki nie były zmuszone prowadzić tzw. martwych rachunków. Prowadzenie takich rachunków jest bowiem kosztowne. Jeśli klient banku przez długi okres nie jest zainteresowany w korzystaniu z otwartego rachunku, na którym nie ma minimalnej kwoty ustalonej w umowie to bank nie ma obowiązku prowadzić go w nieskończoność.

Jakie masz prawa po wygaśnięciu umowy rachunku bankowego?

Jeżeli umowa rachunku bankowego uległa rozwiązaniu to w ciągu 10 lat od chwili, gdy to nastąpiło możesz domagać się od banku zwrotu środków pieniężnych na nim zgromadzonych. Po tym okresie Twoje roszczenie będzie przedawnione.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

5 Komentarzy do Czy umowa rachunku bankowego może być rozwiązana z mocy prawa?

 1. Czy zakaz wliczania do sumy minimalnej odsetek też wynika z jakiegoś przepisu, czy po prostu jest to taki zwyczaj?
  (PS. nie przed każdym „którego” warto stawiać „,” 😉

 2. Rafał Skiba pisze:

  Lech, nie ma zakazu wliczania do kwoty minimalnej naliczonych odsetek. Nawet jeżeli kwota minimalna zostanie przekroczona wyłącznie w wyniku dopisywania odsetek od pieniędzy na rachunku, to umowa nie rozwiąże się. Natomiast dopisywania odsetek nie uznaje się zgodnie z przywołanym przepisem za obroty na rachunku, które powodowałyby, że umowa nie ulegnie rozwiązaniu jeśli saldo rachunku jest niższe niż ustalona w umowie kwota mimimalna. Wynika to z tego, że dopisywanie odsetek jest aktywnością po stronie banku nie klienta.

 3. Malutka pisze:

  Klient przychodzi do Banku i chce zamknąć rachunek ROR. Wg regulacji w Banku obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia. Czy rachunek ten może zostać zamknięty od razu? czy klient musi pamiętać o tym rachunku przez miesiąc i zgłosić się do banku kolejny raz, by wypłacić zgromadzone środki w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia?

  • Rafał Skiba pisze:

   Wypłacić pieniądze można przy złożeniu dyspozycji zamknięcia rachunku. Rachunek zostanie przez bank zamknięty automatycznie po upływie 30 dniowego okresu wypowiedzenia, nie ma potrzeby udawania się do banku kolejny raz w tym celu.

 4. Piotr pisze:

  Czy teza o semiimperatywnym charakterze art. 60 Pr.bank. jest wyłącznie Pana poglądem, czy ma jakieś potwierdzenie również w innych publikacjach lub w orzecznictwie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *