Rachunek rodzinny wolny od zajęcia egzekucyjnego.

W ciągu ostatnich miesięcy weszło w życie sporo zmian w przepisach prawnych regulujących działalność banków i innych instytucji finansowych. O niektórych  możesz przeczytać w poprzednich wpisach na tym blogu. Dzisiaj, tj. 20 sierpnia 2016 r. wchodzą w życie kolejne. Wprowadza je ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Wśród tych innych, zmienianych ustaw jest ustawa Prawo bankowe, zaś zmianą, którą chciałbym dzisiaj przybliżyć jest wprowadzenie nowego rodzaju rachunku bankowego, jakim jest rachunek rodzinny. Jego nazwa jest trochę myląca, gdyż może kojarzyć się z uniwersalnym rachunkiem otwartym w banku dla całej rodziny. Jest to jednak specjalny rachunek, który może być otwarty tylko w określonym celu jakim jest obsługa transferu środków pieniężnych pochodzących ze świadczeń socjalnych niepodlegających egzekucji.

Kto może otworzyć rachunek rodzinny?

Rachunek rodzinny może być otwarty w banku wyłączne dla osoby fizycznej, której przyznano niepodlegające egzekucji dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych. Będą to więc świadczenia 500 plus, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne. Rachunek rodzinny może być przeznaczony tylko do wpłacania pieniędzy pochodzących z takich świadczeń. Nie może być on zasilany wpływami pieniężnymi z innych źródeł np. z wynagrodzenia za pracę, alimentów, rent czy emerytur. Co również ważne, rachunek rodzinny nie może być rachunkiem wspólnym prowadzonym dla kilku osób fizycznych.

Rachunek rodzinny ma służyć oddzieleniu środków pieniężnych niepodlegających egzekucji pochodzących z wpłat z tytułu wyżej wymienionych świadczeń socjalnych od środków z pieniężnych z innych źródeł podlegających egzekucji. Do tej pory w praktyce było to bowiem problematyczne zagadnienie, o czym świadczą chociażby niektóre komentarze czytelników pod wpisem Egzekucja komornicza z rachunku bankowego.

Po zmianach, w razie wszczęcia egzekucji sądowej albo administracyjnej przeciwko dłużnikowi posiadającemu rachunek rodzinny, pieniądze zgromadzone przez niego na takim rachunku nie będą mogły być zajęte. Posiadacz rachunku rodzinnego może nimi dysponować według swojej woli bez ryzyka ich zajęcia przez komornika czy organ egzekucji administracyjnej.

Co należy zrobić, aby otworzyć rachunek rodzinny?

Otwarcie rachunku rodzinnego w banku nie jest obwarowane jakimiś nadmiernymi formalnościami. Niemniej pewna doza papierkowej roboty jest niezbędna. Na początku należy znaleźć bank, który taki rodzaj rachunku posiada w swojej ofercie. Następnie po przeanalizowaniu oferty i podjęciu decyzji, w celu otwarcia rachunku rodzinnego należy uzyskać od instytucji wypłacających stosowne świadczenia socjalne zaświadczenia o numerach rachunków jednostek tych instytucji, z których dokonywane mają być wpłaty świadczeń niepodlegających egzekucji na rachunek rodzinny. Jest to niezbędne i bez tych zaświadczeń się nie obędzie.

Następnie należy podpisać z bankiem stosowną umowę. Umowa rachunku rodzinnego, oprócz standardowych elementów dla umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego powinna określać także numery rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji, z których dokonywane mają być wpłaty na rachunek rodzinny, zaś wspomniane zaświadczenia powinny stanowić załączniki do umowy rachunku rodzinnego.

Rachunek rodzinny powinien być bezpłatny.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty pieniędzy z tego rachunku w banku, który go prowadzi, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie może również pobierać opłat i prowizji za wydanie i utrzymanie karty płatniczej do rachunku rodzinnego, oraz za wypłaty z wykorzystaniem takiej karty przy użyciu bankomatów należących do tego banku.

Rachunek rodzinny otworzysz również w SKOK-u.

Na analogicznych zasadach jak opisane powyżej rachunki rodzinne mogą być prowadzone także przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i). Umożliwiają to  zmiany wprowadzone do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych mocą ustawy przywołanej na wstępie.

Udostępnij:
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • RSS

Podobne tematy:

9 Komentarzy do Rachunek rodzinny wolny od zajęcia egzekucyjnego.

 1. lol pisze:

  a dlaczego z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych? W KPC art. 833 par. 6 jest mowa o świadczeniach alimentacyjnych oraz świadczeniach wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów

  • Rafał Skiba pisze:

   Dlatego, że art. 49 ust. 4 prawa bankowego wprost wyłącza świadczenia alimentacyjne z kategorii świadczeń niepodlegających egzekucji, które mogą być gromadzone na rachunku rodzinnym.

 2. Monika pisze:

  Byłam dziś w kilku bankach i w każdym usłyszałam, że nie wiedzą nic o takim rachunku i takiego nie prowadzą. Do jakiego banku się udać?

 3. Jan pisze:

  Czy jest już bank w którym można otworzyć ‚rachunek rodzinny’? Mimo że upłynęło kilka miesięcy od wprowadzenia ustawy, nie znalazłem żadnego banku w którym można by go otworzyć.

 4. Marta pisze:

  Jedna wielka ściema z tym rachunkiem. Byłam w 10 różnych placówkach i żadna z nich nic nie słyszała o rachunku rodzinnym i nie oferuje darmowego konta.
  Więc na co ta ustawa?

 5. Jan pisze:

  Pojawił się pierwszy bank który wprowadził do regulaminu ‚rachunek rodzinny’ – IDEA Bank.

 6. Magda pisze:

  Owszem bank wprowadził taki zapis ale Panu na infolinii powiedziała że rachunek działa jak zwykle i środki nie są chronione w sposób o którym mówi ustawa; nie wymagają żadnych dokumentów z mops a do otworzenia konta potrzebny jest tylko dowód. A przy egzekucji komirniczej środki są automatycznie blokowane i dopiero w celu ich odblokowanie należy złożyć zaświadczenia z mops za są to zasiłku zwolnione z egzekucji. Tyle dowiedziałam się wczoraj na infolinii

 7. Jan pisze:

  Czytać, czytać, czytać…

  Część I. Postanowienia ogólne
  § 2
  44)Rachunek Rodzinny ? Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy będący
  rachunkiem rodzinnym w rozumieniu Ustawy Prawo Bankowe;

  Część VII. Rachunek Rodzinny
  § 33
  1. Złożenie Wniosku o zawarcie Umowy o Rachunek Rodzinny oraz zawarcie Umowy
  o Rachunek Rodzinny może nastąpić wyłącznie w Oddziale, pod warunkiem,
  że Bank udostępni możliwość zawierania Umów o Rachunek Rodzinny,
  2. Na Rachunek Rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące
  ze Świadczeń Niepodlegających Egzekucji, których beneficjentem
  jest Posiadacz Rachunku.
  3. Wpłaty na Rachunek Rodzinny mogą być dokonywane jedynie z rachunku
  bankowego jednostki wypłacającej Świadczenie Niepodlegające Egzekucji,
  wskazanego w zaświadczeniu o numerze tego rachunku, wydanym przez tę
  jednostkę i stanowiącym załącznik do Umowy o Rachunek Rodzinny.

  Nie sprawdzałem tylko tego – ” pod warunkiem,
  że Bank udostępni możliwość zawierania Umów o Rachunek Rodzinny” – trzeba by podejść do Oddziału banku i to sprawdzić. Proszę o info od pierwszego odważnego, pierwszej odważnej 🙂

 8. wiolettak76 pisze:

  ja mam konto pocztowe500+ wpływy sa tylko na dzieci z mops czy komornik ma prawo zajac mi konto

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *